Bewindvoering in Corona-tijd, wat kan wèl en wat kan niet?

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Corona spook momenteel weer op grote schaal opdoemt. Wat merken jij en onze gezamenlijke cliënten hiervan in praktijk qua bewind of mentorschap?

Sinds Corona op grote schaal haar intrede deed, volgen wij de RIVM-richtlijnen en adviezen. Nog altijd, ook gedurende de zomerperiode, werken de medewerkers van Beaufin zoveel mogelijk thuis. Wij zijn in toerbeurt op kantoor aanwezig, op een veilige afstand van elkaar. Terwijl iedereen thuis ook telefonisch en per email bereikbaar is.

Doen wij nog aanmeldingsgesprekken (intake) bij de cliënten thuis? Het antwoord hierop is: Jazeker! Momenteel mag dit nog steeds, zolang de 1,5 meter maar gewaarborgd is. Als een afspraak bij de zorginstelling of hulpverlening op kantoor méér ruimte biedt om een Corona-proof omgeving te creëren, dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Zijn er andere mogelijkheden om de kennismaking (intake) te doen? Om een aanvraag te kunnen doen, is contact belangrijk. Graag vertellen wij de cliënt wie we zijn, wat wij doen en hoe wij werken. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, kan het contact ook plaatsvinden door:

-Videobellen, veelal via Zoom waarbij wij elkaar kunnen zien en spreken via beeldverbinding.

-Telefonisch contact, waarbij in het gesprek alle vragen (over en weer) besproken en beantwoord kunnen worden.

Als er helemaal géén contact met de cliënt mogelijk is, wat dan? Aanvragen kunnen ook worden gedaan waarbij de hulpverlener (maatschappelijk werk, begeleiding, schuldhulpverlener e.a.) zelf als Verzoeker optreedt. Dus zonder dat hier rechtstreeks contact is tussen cliënt en bewindvoerder. Het heeft weliswaar altijd onze voorkeur om persoonlijk kennis te maken, maar in de huidige situatie kan er sprake zijn van overmacht.

Zodra de maatregelen worden versoepeld, vinden de persoonlijke kennismakingen alsnog plaats. De medewerkers van Beaufin hebben ieder thuis een werkplek geïnstalleerd en zijn goed in gebleken staat om alle werkzaamheden op afstand te verrichten.

Is de Rechtbank nog actief? De rechtbank heeft ook nog altijd beperkende maatregelen. Zo worden momenteel minder fysieke zittingen georganiseerd. De ingediende verzoekschriften worden daarentegen wel behandeld. Een aanvraag van bewind wordt op basis van de bijgesloten onderbouwende stukken behandeld. Hierbij is een medische verklaring, CIZ-indicatie of schuldenlijst essentieel (zie artikel inzake medische verklaringen). Ook vindt de controle en behandeling van de financiële verslagen gewoon plaats. Deze hoeven echter tijdelijk niet persoonlijk met de cliënt besproken te worden, als een telefonische bespreking onvoldoende soelaas biedt voor de cliënt.

Bewindvoering in Corona-tijd, wat kan wèl en wat kan niet?