Beaufin te gast bij netwerkdagen Kredietbank Amsterdam

Vorige week vonden de netwerkdagen van de Kredietbank Amsterdam plaats in Pakhuis De Zwijger. Beaufin directeur Joris Korse was uitgenodigd om praktijkervaringen te delen met de circa 200 aanwezige professionals in schulddienstverlening. Daarnaast werd Joris gevraagd naar zijn visie op versterking van de samenwerking in de schuldhulpketen, om samen te zorgen voor minder schulden in Amsterdam. Er kon worden teruggekeken op zeer geslaagde en interessante middag waarbij de "uitverkochte zaal" eens te meer blijk gaf dat schuldenproblematiek hoog op ieders agenda staat.