Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018


Privacywetgeving

De afgelopen periode bent u van alle kanten benaderd door organisaties die u informeren en/of vragen om uw toestemming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gevolg van de nieuwe privacywetgeving van de Europese Gemeenschap.

Met de nieuwe privacywetgeving wordt uw privacy nog beter beschermd, deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Beaufin is verplicht om uw privacy te beschermen en gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden digitaal opgeslagen binnen ons eigen, sterk beveiligde, netwerk.

Beaufin wordt door de rechter gemachtigd om uw financiën te beheren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door medewerkers van Beaufin.


Geheimhouding

Beaufin heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan de instanties die nauw betrokken bij uw schuldhulptraject en/of beschermingsbewindtraject. Als ons een wettelijke verplichting wordt opgelegd om uw gegevens te verstrekken of langer te bewaren, dan dienen wij ons uiteraard hieraan te houden.

Bewaarplicht

Wij zijn wettelijke verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar zullen deze gegevens worden vernietigd.