Missie en Kernwaarden

Beaufin's missie: Wij creëren ruimte om te leven! Dit doen we door mensen te ontzorgen op het gebied van de persoonlijke financiële administratie.

Onze cliënten zijn tijdelijk of voor een langere periode niet in staat zijn zelf het beheer te voeren over hun financiële administratie, maar ook voor mensen die geen prioriteit leggen bij de eigen administratie. Voor onderbewindgestelden zijn wij een belangrijke pijler in het dagelijks bestaan. Wij dragen zorg voor een juiste, correcte en tijdige afhandeling van alle financiële rechten en plichten.


Betrouwbaarheid

Voldoen aan de uitgesproken verwachtingen. Hoge eisen stellen aan de eigen dienstverlening. Tegenover cliënten en collega’s doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Gebruik makend van de betrouwbaarste software en strengste beveiliging. Volledige scheiding tussen cliëntgelden en gelden van de eigen organisatie.


Helderheid

Optimale afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen de klant en Beaufin. Het in staat stellen van de klant om ons op eenvoudige en duidelijke wijze te controleren. Gevraagd en ongevraagd rapporteren over de (te) verrichtte(n) werkzaamheden.


Kwaliteit

De wil van alle medewerkers van Beaufin om zichzelf, de processen en de dienstverlening continu te verbeteren. Professionele medewerkers met grote kennis van zaken. Beaufin zorgt dat voor cliënten alle toeslagen en kortingen worden aangevraagd waar zij recht op hebben.


Toegankelijkheid

Laagdrempelig zijn in het contact. Openstaan voor feedback. Goed bereikbaar zijn op alle mogelijke manieren. Extra begeleiding voor hen die dit nodig hebben.