Schulden

Steeds vaker hebben mensen te maken met schulden, ongeacht hun leeftijd of persoonlijke achtergrond. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden afgelost in 3 jaar tijd, dan spreekt men van problematische schulden.

Om problematische schulden te saneren wordt een beroep gedaan op de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente. Daar wordt een schuldsaneringstraject opgestart. Het is hierbij belangrijk dat er geen nieuwe schulden ontstaan en dat de financiën op orde zijn. Maar ook dat een grote hoeveelheid aan papieren tijdig aangeleverd wordt. Veel onze cliënten met problematische schulden doen een beroep op Beaufin vanwege deze intensieve, soms moeilijke materie. Wij leiden cliënten met problematische schulden toe naar een schuldsaneringstraject.

Ook kan het zijn dat er via aflossingsregelingen een oplossing voor de schulden gevonden kan worden, zonder dat een schuldsaneringstraject noodzakelijk is.