Licht verstandelijke beperking

Een groot gedeelte van onze cliënten heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze cliënten kennen vaak aanzienlijke beperkingen op gebieden als:

  • geestelijke ontwikkeling; wat zich uit in een IQ-score tussen de 50 en 70
  • sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, praktische vaardigheden (zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer) en het vermogen om het gedrag aan te passen aan de wat de omgeving verwacht. Iemand heeft aanzienlijke beperkingen als hij niet voldoet aan dat wat gezien zijn leeftijd en zijn cultuur verwacht wordt.

Ook mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 (die eigenlijk zwakbegaafd zijn) behoren in grote mate tot deze clientgroep. Geregeld is er sprake van psychiatrische problematiek bij onze cliënten. Soms in combinatie met de eerder genoemde beperkingen.

Binnen Beaufin zit de clientgroep in het DNA van onze organisatie verweven. Wij trachten onze cliënten op de meest geschikte wijze te woord te staan en passen onze communicatie daar zo goed mogelijk op aan. Door onze kennis doorlopend te vergroten (o.a. door scholing) en onze schat aan ervaring met de clientgroep, kunnen wij cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek optimaal van dienst zijn als hun bewindvoerder.